ŠKOLA KÁVY s.r.o.

BARISTA OPEN - 2. ročník mezinárodní soutěže tříčlenných týmů:

 

Nejbližší soutěže mezinárodních týmů, které proběhnou na začátku roku 2012:

BARISTA OPEN
2. ročník mezinárodní soutěže profesionálních týmů

(1. kolo)
Místo: VÝSTAVA DANUBIUS GASTRO - Bratislava
21. 1. 2012 – soutěž týmů

fotogalerie - zde

BARISTA OPEN
2. ročník mezinárodní soutěže profesionálních týmů
(2. kolo)
Místo: VÝSTAVA TOP CAFÉ a TOP GASTRO – Praha
11. 2. 2012 – soutěž týmů

BARISTA OPEN
2. ročník mezinárodní soutěže profesionálních týmů
(3. kolo)
Místo: VÝROČNÍ KONFERENCE CBA
25. 3. 2012 – soutěž týmů

 

 Minulé ročníky:

Již druhé testovací kolo soutěže Barista Open se uskuteční za účasti pěti prestižních týmů u příležitosti Gurmán Festivalu v Hradci Královém dne 1. 5. 2010 a navíc, v hangáru Barista se budou prezentovat prestižní dodavatelé kávy a kávovarů na českém trhu. Návštěvníci tak budou mít možnost nejen ochutnat skvělé kávy, ale také mít možnost vidět pražení kávy přímo v našem hangáru.

Na soutěži Barista Open uvidíte tyto baristy a týmy:

 Prezentovat své produkty a služby budou společnosti:

 

A navíc, budete mít příležitost absolvovat přednášku Zdravá káva v podání Roberta Trevisana ze Školy kávy :-)

 

 

BARISTA OPEN - 1. ročník mezinárodní soutěže tříčlenných týmů.

BARISTA OPEN 

Drazí přátelé a kolegové,

 s radostí Vás informuji o zahájení nové soutěže baristů.

 Léta úsilí a zkušeností ze soutěží a ne jen v České republice, nás inspirovali k vytvoření nové formy soutěže.

 Nový formát soutěže pro překonání dosud dosažených výsledků, zvyšování konkurenceschopnosti, přiblížení se reálné logice kavárny, kde jenom perfektní souhra baristy, zařízení a produktů může být klíčem k jeho úspěchu.

 Více utkání a opakované srovnání je stejné jako každodenní realita v kavárně, opakovat soutěž s jasným plánem aktualizovaným po každém setkání, je jediná cesta k vytvoření strategie, která umožňuje i zlepšování osobních výkonů.

 Projekt už má první ústní podporu mnoha kávových odborníků a sdružení, prezentace je zaměřena na praktické hledisko s cílem realizace. Jsme si vědomi velké náročnosti proto vás dneska  informujeme ještě během vývoje abychom vás mohli zapojit k poskytnutí rad, kritiky nebo v nejlepším případě vaší spoluúčasti.

 Děkujeme Vám všem za názory a přejeme vždy dobrou kávu.

 Roberto Trevisan a Štěpánka Havrlíková

Barista open  (PDF, 124 kB)

 

BARISTA OPEN 

Carissimi amici e colleghi

Felicissimo di anticipare l´inizio di un nuovo campionato baristi.

Da anni l´impegno e le esperienze nelle competizioni e non solo in Rep.Ceca, mi ha spinto a cercare una forma di gara evoluta.

Un novo format per superare il risultati ottenuti fino ad oggi, accrescere la competivitá, avvicinarsi alla reale logica del bar dove solo la perfetta sinergia tra barista, attrezzatura e prodotti é la chiave del proprio successo.

Accrescere gli incontri e ripetere il confronto é la realtá quotidiana di ogni locale, ripetere la gara pianificando e attualizzando una propria strategia permette di potenziare le proprie capacitá.

Il progetto a giá avuto un primo consenso verbale da molti specialisti del settore ed associazioni, la presentazione seguente vuole essere un punto concreto per arrivare alla realizzazione, sono consapevole del difficilissimo obbiettivo ed é per questo che rendo pubblico il progetto ancora in costruzione per permettere a chiunque di esporre i propri consigli, critiche ed adesioni.

Ringraziando tutti anticipatamente vi saluto da Praga.

Barista open  (PDF, 124 kB)

Roberto Trevisan

 

BARISTA OPEN 

 Dear friends and colleagues 

I am happy to anticipate the start of a new baristi championship 

Several years by my commitment and experience in championship, not only in the Czech Republic, prompted me to seek some form of competition evolved.

A new format to overcome the results obtained so far, increase competitiveness, closer to the real logic of the coffee-shop where only the perfect synergy between a barista, equipment and products is the key to its success. 

Increasing meetings and repeating the competitio is the daily reality of any coffee-shop, repeat the competition with planning and updating its own strategy can increase its capacity. 

The project already had an initial verbal consent by many coffee-specialists and associations, the presentation below is intended as a practical point for to the realization, I am aware of the difficult goal and that is what makes public the project still under construction to allow anyone to expose their advice, critical and adhesions. 

Thanking you all in advance, greetings from Prague. 

Barista open  (PDF, 118 kB)

Roberto Trevisan