ŠKOLA KÁVY s.r.o.

Podporujeme

občanská pomoc a podpora řady organizací a jednotlivých akcí

Jako společnost uvědomující si nezbytnost vzájemné občanské pomoci podporujeme v rámci svých možností řadu organizací a jednotlivých akcí.

Již v roce 2003 jsme začali organizovat semináře a soutěže baristů jako cestu k vylepšení kultury podávání kávy, a tím také nejen zlepšení služeb pro koncového spotřebitele, ale dokonce podmínek života lidí, kteří se podílejí na pěstování a sklízení kávy.


Současně si uvědomujeme, že je možno naší činností přinejmenším zčásti podpořit a přinést další užitek rovněž spoluobčanům či nadacím, jež se věnují charitativním aktivitám, a pomoci tak i v oblastech, které podporu potřebují nejvíce.


logo Život dětem

Život dětem

Posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. 

Více: www.zivotdetem.cz

 

 


Linka bezpečí 

Sdružení bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.

Více: www.linkabezpeci.cz


Máme otevřeno?

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením provozující v rámci svého pracovně tréninkového programu kavárnu Vesmírna.

Více: www.vesmirna.cz

První seminář pro klienty kavárny Vesmírna jsme uskutečnili již v roce 2006, několik klientů s námi zůstalo i nadále v kontaktu a aktivně se účastní soutěží, které pořádáme. Máme velkou radost, že se nám podařilo nejen začlenit postižené na soutěže Mistr kávy a Cup Tasting, a integrovat je tak mezi ostatní soutěžící, ale například Marek K. našel díky dovednostem jež získal, také zaměstnání v kavárně Ethiopia v Praze.

Marek na soutěži Mistr kávy


FebioFestFebiofest

Začínal jako akce pořádaná téměř bez peněz, ale s nadšením pro přátele a filmové fanoušky se během posledních 14 let proměnil v největší nesoutěžní filmový festival v České republice. Přitom si však stále zachovává svůj původní profil a cíl: všechno pro diváka.

Více: www.febiofest.cz


Humanistické centrum Dialog, o. s.

Adopce na dálku - zaměření společnosti Škola kávy má od samého začátku opravdový zájem pomáhat nejen zlepšování kultury podávání kávy v Čechách, ale i jinde, kde nám to dovolují naše možnosti. Různá charitativní činnost, pomáhající potřebným, se stala součástí života Školy kávy, která se také díky spolupráci s partnery soutěží Mistr kávy aktivně zapojuje do podpory různých nadací.

V roce 2008 jsme se rozhodli zapojit vedle již probíhající podpory sdružení Život dětem a Linka bezpečí také do projektu Adopce na dálku, a dlouhodobě tak zajistit zejména možnost školní docházky a další drobnou podporu konkrétnímu potřebnému dítěti, v budoucnu možná dětem, pocházejícím z těžkých sociálních poměrů.

Hilimatou SyllaPo průzkumu možností a nabídek jsme vybrali jako zprostředkovatele této pomoci občanské sdružení Humanistické centrum Dialog, která vyhledává v Guineji, Keni a Beninu rodiny, jež si nemohou z finančních důvodů dovolit docházku svých dětí do školy a „nabízejí“ tyto děti prostřednictvím svých koordinátorů k „adopci“. Zaujal nás způsob, jakým tato organizace kontakt s dětmi zajišťuje a jak se jí daří za relativně malou roční částku zajistit těmto dětem školní docházku, hradit školné, všechny učební pomůcky a školní uniformu. Finanční částka umožňuje dosáhnout alespoň minima životních podmínek nutných k důstojnému životu. Realizace samotné adopce je velmi konkrétní, průhledná, adresná a zpětná vazba od dětí i školy, která dítě vzdělává, je důkazem o vhodnosti takové investice.

Podporujeme dívku Hilimatou Sylla (10 let), která pochází z velmi těžkých poměrů a spolu s rodiči a pěti sourozenci žije v jedné místnosti, jí jednou denně a rodiče si nemohou dovolit zajistit jí z vlastních prostředků vzdělání. Matka, Manama Camara je v domácnosti, otec Aboubacar Sylla pracuje jako řidič.  Hilimatou Sylla je od pohledu milá dívka. Doufáme, že naše pomoc jí i její rodině maličko vylepší  životní podmínky, minimálně zajistí, aby nezůstala negramotná a mohla tak získat šanci na lepší budoucnost.

Více: www.humanisti.cz