Škola kávy

ODPOLEDNÍ KURZY /

Přednášky pro školy

Napište nám v případě zájmu o uskutečnění přednášky právě pro studenty vaší školy. Konkrétní nabídku včetně možných termínů realizace vám rádi zašleme.

Přednášky na hotelových školách jsou obvykle strukturovány do dvou fází:

  • Teoretická -  s krátkou ukázkou přímo v konkrétní hotelové škole. Tato část semináře je vyhrazena větší skupině studentů.
  • Praktická -  nejlépe v našem školícím centru, je zde dostatečné technické zázemí pro intenzivní praxi studentů a navíc možnost shlédnutí pražírny kávy.

Teoretická část - první fáze

tato část je rozdělena na část teoretickou a ukázku s tím, že teorie zabírá 4 vyučovací hodiny ukázka 1 vyučovací hodinu. Zúčastnění studenti jsou seznámeni s oborem barista, a mají tak snadnější možnost rozhodnout se, zda chtějí v tomto oboru investovat do svého dalšího hlubšího vzdělávání.

 

Teoretická část - fotogalerie Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech   Teoretická část - fotogalerie OAHŠ Turnov

Ukázka - fotogalerie Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech   Ukázka - fotogalerie Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech

 

Praktická část - druhá fáze  

probíhá v našem školícím centru, kde je dostatečné technické zázemí pro intenzivní praxi studentů a navíc možnost shlédnutí pražírny kávy. Tato část je určena pro skupiny maximálně deseti studentů, kteří absolvovali úvodní teoretickou část v rámci přednášky na své škole a teprve následně se rozhodnou pro rozšíření o  část praktickou. Praktická část trvá 6 vyučovacích hodin. Na závěr praktické části semináře získají zúčastnění studenti certifikát o absolvování základního školení pro baristy Od keře až k espressu.

 

Praktická část semináře ve Škole kávy   Samostatná praxe, nácvik regulace mlýnku a přípravy espressa

Konzultace připraveného espressa   Příprava cappuccina přinesla první výsledky 

Hotelová škola - Turnov

- hotelové školy, klubová setkání, víkendové programy

 

  • Přednáška   pro   zájemce   o   získání   informací  ze  světa  kávy může být dle požadavku zaměřena na různé tématiky a doplněna také o praktickou ukázku.
  • Nabízíme po  předběžné  dohodě  připravit  téma,  které  bude dle uvážení vedení školy či organizátora akce nejzajímavější. Máme s kávou mnohaleté zkušenosti: nákupem kávy nepražené počínaje přes její přípravu, osobní zkušenost z kávovníkových plantáží v mnoha pěstitelských zemích až po pořádání soutěží baristů.
  • Standardně nabízíme semináře zaměřené na práci s kávou – základní informace o kávě a jejím pěstování, fotodokumentace z plantáží, baristická klasika, latte art a podobně.

  

Krátká rekapitulace teorie   rozšíření informací o pražení kávy



Hlavní partneři, Partneři soutěžíKontaktujte nás
  • Facebook
  • Fotogalerie
  • RSS

EVANEK Web Design Studio 2011 © Škola kávy s.r.o. | Poděbradská 56/186, Praha 9 | Tel.: +420 271 743 180